Prayer to the Holy Spirit


20180111_205438

O Holy Spirit,
beloved of my soul,
I adore You.
Enlighten me
guide me
strengthen me, console me.
Tell me what
I should do…
give
me Your orders.
I promise to
submit myself to
all that You desire of me and to
accept all that You
permit to happen
to me.
Let me only know
Your will.

Holy Spirit of God,
pray for us!

/posted by rosevoc.09122018

Advertisements

Panalangin Para sa Pangangailangan Kay Jesus Nazareno De Quiapo


Panalangin Para sa Pangangailangan Kay Jesus Nazareno De Quiapo

Hesus Nazareno, sa isang sinag ng liwanag mula sa iyong ulo, and iyong pagkabuhay ay sumilay sa aming pagdarasal. Kaawaan mo kami at nawa’y pagbigyan sa aming mga kahiligan, sapagkat kami’y lubos na nagtitiwala na iyong ipagkaloob ang aming mga ipinakikiusap sa mga pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa, lalong-lalo na ang biyaya na aming idinadalangin (bigkasin ng tahimik ang iyong kahilingan).

Kami ay lubos na nagtitiwala na iyong ipgkaloob ang aming kahilingan, sapagkat iyong ipinahayag na – “Humingi kami at iyong ipagkakaloob.” Sa laki ng aming pananalig sa iyo ay hindi nabibigo, kaya nga iyong ninananis na kami ay magtitiwala ng lubos sa iyong palingap, ngayon at mgpasawalang hanggan. Amen.

/posted by rosevoc
january 8, 2018