Prayer to Saint Hannibal


20180111_20555720180111_205613

Advertisements

Panalangin Para sa Pangangailangan Kay Jesus Nazareno De Quiapo


Panalangin Para sa Pangangailangan Kay Jesus Nazareno De Quiapo

Hesus Nazareno, sa isang sinag ng liwanag mula sa iyong ulo, and iyong pagkabuhay ay sumilay sa aming pagdarasal. Kaawaan mo kami at nawa’y pagbigyan sa aming mga kahiligan, sapagkat kami’y lubos na nagtitiwala na iyong ipagkaloob ang aming mga ipinakikiusap sa mga pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa, lalong-lalo na ang biyaya na aming idinadalangin (bigkasin ng tahimik ang iyong kahilingan).

Kami ay lubos na nagtitiwala na iyong ipgkaloob ang aming kahilingan, sapagkat iyong ipinahayag na – “Humingi kami at iyong ipagkakaloob.” Sa laki ng aming pananalig sa iyo ay hindi nabibigo, kaya nga iyong ninananis na kami ay magtitiwala ng lubos sa iyong palingap, ngayon at mgpasawalang hanggan. Amen.

/posted by rosevoc
january 8, 2018